44ste editie 21 januari - 1 februari 2015

CineMart

CineMart is de jaarlijkse coproductiemarkt van International Film Festival Rotterdam: een platform waar filmmakers en producenten hun projecten presenteren aan potentiële financiers (sales-agents, tv-aankopers, producenten, distributeurs en fondsen). De 31ste editie van CineMart vindt plaats van 26 t/m 29 januari 2014.

CineMart werd in 1983 opgezet als een reguliere filmmarkt. Het bleek al snel dat filmmakers niet zozeer gebaat waren bij handel in gerealiseerde films, maar juist behoefte hadden aan een platform voor hun plannen: de min of meer uitgewerkte filmprojecten waarvoor zij (aanvullende) financiering zoeken. International Film Festival Rotterdam was de eerste om een platform voor filmprojecten te organiseren. Lees meer over de CineMart op het professionals-deel van deze site.

De succesformule van de CineMart heeft inmiddels navolging gevonden in het buitenland. Op dit moment bestaan officiële samenwerkingsverbanden met de volgende festivals en markten.

Facebook Twitter YouTube Pinterest Instagram Google Plus